نویسنده = الهه کولائی
هویت سه‌گانه تاتارها؛ اسلامی، تاتار و روس

دوره 42، شماره 4، دی 1391، صفحه 91-105

10.22059/jpq.2012.35295

الهه کولائی؛ سیده مطهره حسینی


پیامد های امنیتی سازمان شانگهای در آسیای مرکزی

دوره 40، شماره 4، دی 1389، صفحه 217-235

الهه کولائی؛ فتح اله مرادی


بحران هویت روشنفکری در روسیه و جریان اسلاوگرایی

دوره 39، شماره 4، اسفند 1388

الهه کولائی؛ احمد رشیدی


زمینه های سقوط اولین رییس جمهور (ابوالحسن بنی صدر)

دوره 39، شماره 1، فروردین 1388

الهه کولائی؛ مهدی صفرپور


سیاست خارجی ژاپن در آسیای مرکزی

دوره 38، شماره 2، شهریور 1387

الهه کولائی؛ ماندانا تیشه یار