نویسنده = الهه کولائی
تعداد مقالات: 9
1. هویت سه‌گانه تاتارها؛ اسلامی، تاتار و روس

دوره 42، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 91-105

10.22059/jpq.2012.35295

الهه کولائی؛ سیده مطهره حسینی


4. پیامد های امنیتی سازمان شانگهای در آسیای مرکزی

دوره 40، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 217-235

الهه کولائی؛ فتح اله مرادی


5. عمل‌گرایی پوتین و تغییر در رویکردهای سیاست خارجی روسیه

دوره 40، شماره 2، تابستان 1389

الهه کولائی؛ علیرضا نوری


6. بحران هویت روشنفکری در روسیه و جریان اسلاوگرایی

دوره 39، شماره 4، زمستان 1388

الهه کولائی؛ احمد رشیدی


7. زمینه های سقوط اولین رییس جمهور (ابوالحسن بنی صدر)

دوره 39، شماره 1، بهار 1388

الهه کولائی؛ مهدی صفرپور


8. سیاست خارجی ژاپن در آسیای مرکزی

دوره 38، شماره 2، تابستان 1387

الهه کولائی؛ ماندانا تیشه یار