نویسنده = ابراهیم متقی
تعداد مقالات: 7
1. جنگ نرم و انقلاب‌های رنگی امریکا در کشورهای در حال گذار

دوره 42، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 207-225

10.22059/jpq.2012.29995

ابراهیم متقی؛ محبوبه شهرابی فراهانی


3. تبیین مبنای تئوریک تحلیل نظم جهانی در دوران پساجنگ سرد

دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 265-282

ابراهیم متقی؛ علیرضا رضایی


4. سیاستگذاری اقتصادی در عصر جهانی شدن اقتصاد

دوره 41، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 309-328

ابراهیم متقی؛ مهدی متین جاوید


5. تروریسم و جنبش‌های اجتماعی ـ سیاسی جدید

دوره 39، شماره 1، بهار 1388

ابراهیم متقی؛ صمد ظهیری؛ فاطمه جلائیان