نویسنده = ���������� ����������
مجمع عمومی سازمان ملل متحد و مقابله با تروریسم

دوره 41، شماره 3، مهر 1390، صفحه 285-303

نسرین مصفا؛ ستاره طاهرخانی


تحول مسئولیت شرکت‌های چندملیّتی

دوره 40، شماره 4، دی 1389، صفحه 273-287

نسرین مصفا؛ حیدرعلی مسعودی


جایگاه حقوق بشر در نظریه های روابط بین الملل

دوره 38، شماره 4، دی 1387

نسرین مصفا؛ نبی الله ابراهیمی