نویسنده = خیرالله پروین
تعداد مقالات: 2
1. نظریه وکالت سیاسی در هندسه تشکیل حکومت اسلامی

دوره 42، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 35-48

10.22059/jpq.2012.29966

خیرالله پروین؛ محمد جواهری طهرانی