نویسنده = ملکوتیان، مصطفی
تعداد مقالات: 11
2. ماکس وبر و احیای حاکمیت سیاسی در عصر سلطۀ عقلانیت ابزاری

دوره 50، شماره 1، بهار 1399، صفحه 191-210

10.22059/jpq.2020.211734.1006857

عبدالرحمن عالم؛ مصطفی پنداشته پور


3. حقوق نهادین شهروندی و مشارکت سیاسی (راهجوی توسعۀ سیاسی)

دوره 49، شماره 1، بهار 1398، صفحه 127-145

10.22059/jpq.2019.219410.1006935

عبدالرحمن عالم؛ احد نوری اصل


4. بازشناسی گذار ساختارگرایی به پساساختارگرایی

دوره 48، شماره 1، بهار 1397، صفحه 59-76

10.22059/jpq.2018.230498.1007036

عبدالرحمن عالم؛ مصطفی انصافی


5. مفهوم دولت در اندیشۀ سیاسی ایرانِ دوران قدیم

دوره 47، شماره 1، بهار 1396، صفحه 99-118

10.22059/jpq.2017.60776

عبدالرحمن عالم؛ علی پورپاشاکاسین


6. چارچوب نظری گردش نخبگان سیاسی شایسته و تأثیر آن بر ثبات سیاسی

دوره 45، شماره 1، بهار 1394، صفحه 125-144

10.22059/jpq.2015.54427

مصطفی ملکوتیان؛ عبدالحمید غلامی‌نیا


9. نسبت اسلام و دموکراسی در ایران معاصر

دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 135-154

عبدالرحمن عالم؛ فرامرز میرزازاده احمد بیگلو


10. دموکراسی گفتگویی هابرماس: رابطه یا نسبت عامل‌ها

دوره 41، شماره 1، بهار 1390، صفحه 153-170

عبدالرحمن عالم؛ علی پورپاشا کاسین


11. فوکو، اندیشمندی انتقادی

دوره 39، شماره 2، تابستان 1388

عبدالرحمن عالم؛ حمید یحیوی