نویسنده = محمدجعفر جوادی ارجمند
پیشرا‌ن‌های تحول در محیط امنیتی خاورمیانه و آینده امنیت ایران

دوره 53، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 235-215

10.22059/jpq.2023.343868.1007964

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ امین معینی


الگوی روابط عوامل کلیدی تأثیرگذار بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 50، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 21-43

10.22059/jpq.2020.277711.1007399

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ مصدق گنج خانلو


مبارزه با تروریسم بین‌المللی: الزامات عملی و چالش‌های نظری

دوره 47، شماره 3، مهر 1396، صفحه 611-628

10.22059/jpq.2017.62855

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ بهروز قزل


رویکرد کارگزارمحور و دیپلماسی ایران در جنگ جهانی اول

دوره 44، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 101-118

10.22059/jpq.2014.51767

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ سیده لیلا موسوی


نقش گروه های سنتی و مدرن در شکل بندی قدرت در افغانستان

دوره 43، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 77-95

10.22059/jpq.2013.35306

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ محمد اکرم عارفی


جایگاه دیپلماسی عمومی در روابط ایران و کشورهای فارسی زبان

دوره 42، شماره 3، مهر 1391، صفحه 97-113

10.22059/jpq.2012.29989

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ مرتضی اسمعیلی


رویکردهای نوین تصمیم گیری در سیاست خارجی

دوره 41، شماره 4، دی 1390، صفحه 357-364

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ سکینه ببری گنبد