نویسنده = مسعودی، حیدرعلی
تعداد مقالات: 4
1. دانش نظری دانشجویان روابط بین‌الملل: مطالعه‌ای آسیب‌شناختی

دوره 41، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 265-284

حمیرا مشیرزاده؛ حیدرعلی مسعودی


2. تحول مسئولیت شرکت‌های چندملیّتی

دوره 40، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 273-287

نسرین مصفا؛ حیدرعلی مسعودی


3. هویت و حوزه های مفهومی روابط بین الملل

دوره 39، شماره 4، زمستان 1388

حمیرا مشیرزاده؛ حیدرعلی مسعودی


4. جستاری نظری پیرامون جهانی‌شدن و امپراطوری‌سازی و رابطه دو مفهوم

دوره 39، شماره 2، تابستان 1388

عبدالله رمضان زاده؛ حیدرعلی مسعودی