نویسنده = داود فیرحی
تعداد مقالات: 9
1. آسیای میانه؛ ایران و اسلام

دوره 46، شماره 1، بهار 1395، صفحه 189-209

10.22059/jpq.2016.57328

داود فیرحی


2. نسبت آزادی و امامت از نگاه شهید بهشتی

دوره 43، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 149-166

10.22059/jpq.2013.50503

داود فیرحی؛ محمد اسماعیل شیخانی


4. استعاره‌های دولت در فقه سیاسی معاصر شیعه

دوره 41، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 205-226

داود فیرحی


5. تأملی در اندیشه سیاسی عزیزالدین نسفی

دوره 40، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 261-278

داود فیرحی؛ مهدی فدایی مهربانی