نویسنده = فرهاد عطایی
تعداد مقالات: 7
4. دیپلماسی عمومی و قدرت نرم؛ ایران و آمریکا در عراق جدید

دوره 41، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 189-203

فرهاد عطایی؛ روح الله قادری کنگاوری؛ نبی الله ابراهیمی


5. بررسی نقش و جایگاه سیاست خارجی در نظریه های روابط بین الملل

دوره 40، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 209-226

فرهاد عطایی؛ الهام رسولی ثانی آبادی


7. هویت ملی و ملت باوری در آسیای مرکزی

دوره 38، شماره 2، تابستان 1387

فرهاد عطایی