نویسنده = �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 6
3. واکاوی مفهوم سنت از دید متفکران ایرانی: بررسی اندیشه‌های داریوش شایگان و سیدحسین نصر

دوره 47، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 393-410

10.22059/jpq.2017.61762

سید مهدی ساداتی نزاد؛ ناهید قمریان نصراباد