نویسنده = ������������ �������� ������
مفهوم راهبردی جدید ناتو و امنیت اروپا

دوره 53، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 213-187

10.22059/jpq.2023.350893.1008013

محمد رضا مجیدی؛ علیرضا ثمودی پیله رود


راه ابریشم و ایران فرهنگی؛ مؤلفه‌هایی برای همگرایی منطقه‌ای در غرب آسیا

دوره 47، شماره 3، مهر 1396، صفحه 753-771

10.22059/jpq.2017.62863

محمد رضا مجیدی؛ محمد حسین دهقانیان فراشاه