نویسنده = رکسانا نیکنامی
رویکرد اتحادیۀ اروپا در برابر بحران منطقۀ یورو

دوره 45، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 229-248

10.22059/jpq.2015.54432

سید داوود آقایی؛ رکسانا نیکنامی


عوامل موثر در جهانی شدن جرم در اتحادیه اروپا

دوره 42، شماره 4، دی 1391، صفحه 187-202

10.22059/jpq.2012.35300

ابومحمد عسگرخانی؛ رکسانا نیکنامی