نویسنده = �������������� ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. پیوند فکری تکفیری‌های داعش با حکومت امویان

دوره 48، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 871-888

10.22059/jpq.2018.213233.1006875

یعقوب توکلی؛ نوراله کریمیان کریمی