نویسنده = �������������� �������������� �������� ����������
واکاوی اختیار انسانی در ایجاد تحقق حداکثری حکومت اسلامی از دیدگاه قرآن

دوره 50، شماره 4، دی 1399، صفحه 1127-1142

10.22059/jpq.2020.298562.1007559

حسام الدین خلعتبری لیماکی؛ اصغر رجبی ده‌برزوئی