کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 67
26. فرهنگ حاکم بر تعاملات ایران و عربستان از منظر تحلیل سازه‌انگارانه

دوره 43، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 61-78

10.22059/jpq.2013.50498

حمیدرضا ملک محمدی؛ سید مهدی مدنی


28. ایران، چین و چالش‌های فراروی همکاری‌های فراگیر

دوره 43، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 83-104

10.22059/jpq.2013.36739

بهاره سازمند؛ فریبرز ارغوانی پیرسلامی


30. تأثیر نوسان بهای نفت بر مناسبات دولت و جامعه

دوره 43، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 199-217

10.22059/jpq.2013.36749

ناصر فرشادگهر؛ علی لطیفی


31. ژئوپلتیک انرژی بریکس و جایگاه ایران

دوره 43، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 99-120

10.22059/jpq.2013.35658

اکبر ولی زاده؛ سید محمد هوشی سادات


33. بحرین و ابعاد حقوقی- سیاسی جدایی آن از ایران

دوره 43، شماره 1، بهار 1392، صفحه 117-136

10.22059/jpq.2013.35308

سید فضل الله موسوی؛ سید مهدی چهل تنی


37. نفت و فرایند دولت - ملت‌سازی در ایران

دوره 42، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 95-112

10.22059/jpq.2012.29969

علیرضا سلطانی


40. روند تدریجی توسعة حقوق مدنی- سیاسی زنان در ایران از آغاز تاکنون

دوره 42، شماره 1، بهار 1391، صفحه 117-132

10.22059/jpq.2012.29932

محمود جلالی؛ صفورا بنی نجاریان


42. اندیشه ترقی و توسعه در روزنامه پرورش

دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 225-244

الهه کولایی؛ محمد رادمرد


43. دیپلماسی عمومی و قدرت نرم؛ ایران و آمریکا در عراق جدید

دوره 41، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 189-203

فرهاد عطایی؛ روح الله قادری کنگاوری؛ نبی الله ابراهیمی


44. دانش نظری دانشجویان روابط بین‌الملل: مطالعه‌ای آسیب‌شناختی

دوره 41، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 265-284

حمیرا مشیرزاده؛ حیدرعلی مسعودی


45. نقش هویت دینی در همگرایی ایران و آسیای مرکزی

دوره 41، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 1-21

بهرام اخوان کاظمی؛ فریبرز ارغوانی


48. آسیب شناسی مواضع ج.ا. ایران نسبت به تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از منظر ساختار- کارگزار

دوره 41، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 89-106

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ حبیب رضازاده


49. سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی بررسی مقایسه ای ایران و کره جنوبی

دوره 41، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 213-232

محمدعلی شیرخانی؛ نسیم سادات واسعی زاده