کلیدواژه‌ها = ایران
آیندۀ رقابت‌های راهبردیِ متداخل در اقیانوس هند

دوره 47، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-21

10.22059/jpq.2017.60771

کیهان برزگر؛ مسعود رضائی


سنت واقع‌گرایی در ایران

دوره 47، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 201-220

10.22059/jpq.2017.60781

حمیرا مشیرزاده


آسیای میانه؛ ایران و اسلام

دوره 46، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 189-209

10.22059/jpq.2016.57328

داود فیرحی


دیاسپورای ارمنی: فرصت ها و تهدیدهای پیش روی ایران

دوره 45، شماره 4، دی 1394، صفحه 1075-1094

10.22059/jpq.2015.55959

اکبر ولی زاده؛ شیوا علی زاده


ایران، چین و چالش‌های فراروی همکاری‌های فراگیر

دوره 43، شماره 3، آبان 1392، صفحه 83-104

10.22059/jpq.2013.36739

بهاره سازمند؛ فریبرز ارغوانی پیرسلامی


تأثیر نوسان بهای نفت بر مناسبات دولت و جامعه

دوره 43، شماره 3، آبان 1392، صفحه 199-217

10.22059/jpq.2013.36749

ناصر فرشادگهر؛ علی لطیفی


ژئوپلتیک انرژی بریکس و جایگاه ایران

دوره 43، شماره 2، تیر 1392، صفحه 99-120

10.22059/jpq.2013.35658

اکبر ولی زاده؛ سید محمد هوشی سادات


بحرین و ابعاد حقوقی- سیاسی جدایی آن از ایران

دوره 43، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 117-136

10.22059/jpq.2013.35308

سید فضل الله موسوی؛ سید مهدی چهل تنی


خاطره، اسطوره و هویت ایرانی در میان ایلات و طوایف

دوره 43، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 155-174

10.22059/jpq.2013.35310

سیدعطاء الله سینایی