کلیدواژه‌ها = غرب
امام خمینی(ره) و تجدد

دوره 44، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 63-77

10.22059/jpq.2014.51765

یحیی بوذری نژاد


مفهوم شرق و غرب در اندیشه فردید

دوره 40، شماره 2، تیر 1389

علیرضا صدرا؛ محمد محسن شارعی