کلیدواژه‌ها = رئالیسم
تعداد مقالات: 6
1. توسعۀ روابط روسیه-اسرائیل و تأثیر آن بر منافع ایران

دوره 49، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 495-514

10.22059/jpq.2019.241131.1007128

سید حامد موسوی؛ امین نائینی


2. تحول کارکردیِ شعر، در بستر ساخت سیاسی اجتماعی در ایرانِ قرن نوزدهم

دوره 46، شماره 1، بهار 1395، صفحه 67-85

10.22059/jpq.2016.57322

احمد خالقی دامغانی؛ مجتبی نیک فرجام


3. هویت، قومیت و سیاست خارجی در خاورمیانه

دوره 41، شماره 1، بهار 1390، صفحه 81-95

جعفر حق پناه


4. پسامدرنیته و واکاوی دولت ملی دارای حاکمیت در نظریه های روابط بین الملل

دوره 39، شماره 3، پاییز 1388

ابومحمد عسگرخانی؛ دیان جانباز؛ محسن عباس زاده مرزبالی


6. هژمونیسم تجاری آمریکا: شرایط دوره پس از جنگ سرد

دوره 38، شماره 2، تابستان 1387

محمدعلی شیرخانی؛ عبداله قنبرلو