کلیدواژه‌ها = فقه سیاسی
جستاری در ماهیت انشاء در نظریۀ انتخاب

دوره 47، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 57-77

10.22059/jpq.2017.60774

احسان ترکاشوند؛ ایمان مختاری


گفتمان عقلی و نقلی مراجع و فقهای شیعه در دفاع از حکومت مشروطه در عصر غیبت

دوره 43، شماره 2، تیر 1392، صفحه 203-221

10.22059/jpq.2013.35663

سیدمحمدرضا احمدی‌طباطبایی؛ وحید کرباسی


زبان، عمل و اجتهاد در فقه سیاسی

دوره 38، شماره 3، مهر 1387

منصور میر احمدی