کلیدواژه‌ها = حاکمیت
تعداد مقالات: 7
4. جامعیت و برتری اندیشه امام خمینی ( ره) درباره ارکان دولت بر اندیشه "دولت مدرن"

دوره 41، شماره 1، بهار 1390، صفحه 271-282

مصطفی ملکوتیان؛ میثم طاهری بن چناری


6. هویت و حوزه های مفهومی روابط بین الملل

دوره 39، شماره 4، زمستان 1388

حمیرا مشیرزاده؛ حیدرعلی مسعودی


7. پسامدرنیته و واکاوی دولت ملی دارای حاکمیت در نظریه های روابط بین الملل

دوره 39، شماره 3، پاییز 1388

ابومحمد عسگرخانی؛ دیان جانباز؛ محسن عباس زاده مرزبالی