کلیدواژه‌ها = سنت
تعداد مقالات: 13
3. پژوهشی در خصوص مفهوم «سنت» در اندیشۀ جواد طباطبایی

دوره 47، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 891-907

10.22059/jpq.2017.135491.1006650

احمد خالقی دامغانی؛ محمدعلی هوشین.


4. تماس و چالش سنت چپ و روحانیت در مشروطه

دوره 47، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 683-703

10.22059/jpq.2017.62859

محمد صدرا؛ محمدتقی آل غفور


5. واکاوی مفهوم سنت از دید متفکران ایرانی: بررسی اندیشه‌های داریوش شایگان و سیدحسین نصر

دوره 47، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 393-410

10.22059/jpq.2017.61762

سید مهدی ساداتی نزاد؛ ناهید قمریان نصراباد


6. مقایسة مبانی مشروعیت در دولت‌های هخامنشی و ساسانی

دوره 46، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 797-815

10.22059/jpq.2016.59184

احمد نقیب زاده؛ امیر محمد ایزدی


7. امام خمینی(ره) و تجدد

دوره 44، شماره 1، بهار 1393، صفحه 63-77

10.22059/jpq.2014.51765

یحیی بوذری نژاد


9. جامعیت و برتری اندیشه امام خمینی ( ره) درباره ارکان دولت بر اندیشه "دولت مدرن"

دوره 41، شماره 1، بهار 1390، صفحه 271-282

مصطفی ملکوتیان؛ میثم طاهری بن چناری