کلیدواژه‌ها = انتخابات
بررسی چگونگی ائتلاف احزاب پارلمان در چارچوب تعدیل هندسی

دوره 44، شماره 4، دی 1393، صفحه 859-872

10.22059/jpq.2014.53801

محمد ابولفتحی؛ سید امیرحسین بنی اشراف