کلیدواژه‌ها = توسعه
تعداد مقالات: 23
5. گذار توسعه‌ای در آسیای شرقی

دوره 47، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1065-1083

10.22059/jpq.2017.222068.1006977

سید احمد موثقی


6. نهادگرایی در توسعه و چرایی سقوط نظام پهلوی

دوره 47، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 969-988

10.22059/jpq.2017.203752.1006760

مسعود غفاری؛ محمد رادمرد


7. اجماع پکن؛ الگوی نوین توسعه در عصر جهانی‌شده

دوره 46، شماره 1، بهار 1395، صفحه 129-149

10.22059/jpq.2016.57325

محمدعلی شیرخانی؛ فریبرز ارغوانی پیرسلامی


11. نفت و دموکراسی: مورد کشورهای صادرکننده نفت

دوره 42، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 247-262

10.22059/jpq.2012.29978

سید احمد موثقی؛ دلارام غنیمی فرد


12. نفت و فرایند دولت - ملت‌سازی در ایران

دوره 42، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 95-112

10.22059/jpq.2012.29969

علیرضا سلطانی


13. روند تدریجی توسعة حقوق مدنی- سیاسی زنان در ایران از آغاز تاکنون

دوره 42، شماره 1، بهار 1391، صفحه 117-132

10.22059/jpq.2012.29932

محمود جلالی؛ صفورا بنی نجاریان


14. بسترهای کارآمدساز طرح های بزرگ دولتی

دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 323-335

مجید وحید


15. اندیشه ترقی و توسعه در روزنامه پرورش

دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 225-244

الهه کولایی؛ محمد رادمرد


16. بررسی تاثیر ثبات سیاسی بر توسعه

دوره 41، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 321-340

سید احمد موثقی؛ مسلم کرم زاده


20. جنگ و توسعه نیافتگی در جهان سوم

دوره 39، شماره 2، تابستان 1388

سید احمد موثقی


23. گفتگو و توسعه

دوره 37، شماره 2، تابستان 1386

دکتر سیداحمد موثقی