کلیدواژه‌ها = واقع‌گرایی
همکاری و منازعه در غرب آسیا: تحول رویکردهای نظری

دوره 51، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1038-1015

10.22059/jpq.2022.289429.1007499

فرهاد عطایی؛ منیر السادات میرنظامی


مبارزه با تروریسم بین‌المللی: الزامات عملی و چالش‌های نظری

دوره 47، شماره 3، مهر 1396، صفحه 611-628

10.22059/jpq.2017.62855

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ بهروز قزل


سنت واقع‌گرایی در ایران

دوره 47، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 201-220

10.22059/jpq.2017.60781

حمیرا مشیرزاده


دیدگاه‌های نظری دربارۀ نقش هویت در سیاست بین‌الملل

دوره 45، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 209-227

10.22059/jpq.2015.54431

محمدرضا مجیدی؛ محسن عظیمی اعتمادی


مورگنتا: فراسوی تجددگرایی و پسا تجددگرایی

دوره 42، شماره 2، تیر 1391، صفحه 193-209

10.22059/jpq.2012.29975

حمیرا مشیرزاده؛ محمد حسین خانلرخانی