کلیدواژه‌ها = دیپلماسی
علل کارآمدی نسبی سیاست خارجی ایران در جنگ جهانی دوم

دوره 45، شماره 3، مهر 1394، صفحه 781-799

10.22059/jpq.2015.55587

ابراهیم متقی؛ سیده لیلا موسوی


سیاست خارجی ایران در دوران هخامنشیان

دوره 41، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 229-249

محسن مدیر شانه چی؛ حسین محمدی خشتی


دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس

دوره 40، شماره 4، دی 1389، صفحه 103-122

سید جلال دهقانی فیروزآبادی


هویت و حوزه های مفهومی روابط بین الملل

دوره 39، شماره 4، اسفند 1388

حمیرا مشیرزاده؛ حیدرعلی مسعودی