کلیدواژه‌ها = پست‌مدرنیسم
تحلیل مفهوم قدرت در جامعه پیچیده پست‌مدرن

دوره 52، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 368-339

10.22059/jpq.2023.324705.1007806

اصغر افتخاری؛ محمدهادی راجی


دیدگاه‌های نظری دربارۀ نقش هویت در سیاست بین‌الملل

دوره 45، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 209-227

10.22059/jpq.2015.54431

محمدرضا مجیدی؛ محسن عظیمی اعتمادی