کلیدواژه‌ها = بازدارندگی
واکنش روسیه به سپر دفاع موشکی امریکا و ناتو

دوره 52، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 307-285

10.22059/jpq.2020.286850.1007480

اکبر ولی زاده؛ مرتضی شجاع


اعمال فشار آمریکا و تشدید گرایش ایران به استراتژی بازدارندگی

دوره 40، شماره 4، دی 1389، صفحه 1-20

قاسم افتخاری؛ علی باقری دولت آبادی


سیر استراتژی نظامی در ایران و ابهامات پیرامون آن

دوره 39، شماره 3، مهر 1388

قاسم افتخاری؛ علی باقری ده آبادی