کلیدواژه‌ها = عدالت متعارف - عدالت طبیعی - عدالت تک ساحتی - بی عدالتی – ستم - ظلم
تعداد مقالات: 1
1. عدالت متعالی

دوره 39، شماره 1، بهار 1388

علیرضا صدرا