کلیدواژه‌ها = ناتو
مفهوم راهبردی جدید ناتو و امنیت اروپا

دوره 53، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 213-187

10.22059/jpq.2023.350893.1008013

محمد رضا مجیدی؛ علیرضا ثمودی پیله رود


مبارزه با تروریسم بین‌المللی: الزامات عملی و چالش‌های نظری

دوره 47، شماره 3، مهر 1396، صفحه 611-628

10.22059/jpq.2017.62855

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ بهروز قزل


پایایی و پویایی ناتو در محیط امنیتی جدید پس از جنگ سرد

دوره 47، شماره 3، مهر 1396، صفحه 667-682

10.22059/jpq.2017.62858

حسین سلیمی؛ حسن عیوض‌ زاده


بررسی روابط اتحادیۀ اروپا و ناتو؛ چالش‌ها و فرصت‌های موجود

دوره 44، شماره 3، مهر 1393، صفحه 643-662

10.22059/jpq.2014.53369

مجید بزرگمهری؛ عباس عباس پورباغابری


روابط ناتو و روسیه شکاف یا تعامل

دوره 42، شماره 3، مهر 1391، صفحه 135-151

10.22059/jpq.2012.29991

مجید بزرگمهری


نظریه ثبات هژمونیک و بحران در نظام اقتصاد جهانی

دوره 40، شماره 4، دی 1389، صفحه 143-160

احمد ساعی؛ قاسم ترابی