کلیدواژه‌ها = ناتو
تعداد مقالات: 5
1. مبارزه با تروریسم بین‌المللی: الزامات عملی و چالش‌های نظری

دوره 47، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 611-628

10.22059/jpq.2017.62855

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ بهروز قزل


2. پایایی و پویایی ناتو در محیط امنیتی جدید پس از جنگ سرد

دوره 47، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 667-682

10.22059/jpq.2017.62858

حسین سلیمی؛ حسن عیوض‌ زاده


3. بررسی روابط اتحادیۀ اروپا و ناتو؛ چالش‌ها و فرصت‌های موجود

دوره 44، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 643-662

10.22059/jpq.2014.53369

مجید بزرگمهری؛ عباس عباس پورباغابری


4. روابط ناتو و روسیه شکاف یا تعامل

دوره 42، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 135-151

10.22059/jpq.2012.29991

مجید بزرگمهری


5. نظریه ثبات هژمونیک و بحران در نظام اقتصاد جهانی

دوره 40، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 143-160

احمد ساعی؛ قاسم ترابی