کلیدواژه‌ها = اتحادیه اروپا
مفهوم راهبردی جدید ناتو و امنیت اروپا

دوره 53، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 213-187

10.22059/jpq.2023.350893.1008013

محمد رضا مجیدی؛ علیرضا ثمودی پیله رود


تأثیر برگزیت بر سه اصل کلیدی در سیاست خارجی بریتانیا

دوره 51، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 988-963

10.22059/jpq.2022.300215.1007567

محمدرضا سعید آبادی؛ سام محمدپور


تحلیل نظری الحاق ترکیه به اتحادیه اروپایی و موانع پیش رو

دوره 42، شماره 4، دی 1391، صفحه 107-123

10.22059/jpq.2012.35296

سید داود آقایی؛ سید هدایت اله عقدایی


عوامل موثر در جهانی شدن جرم در اتحادیه اروپا

دوره 42، شماره 4، دی 1391، صفحه 187-202

10.22059/jpq.2012.35300

ابومحمد عسگرخانی؛ رکسانا نیکنامی