کلیدواژه‌ها = سیاست
تعداد مقالات: 27
1. بررسی نسبت نئولیبرالیسم و نسل دوم حقوق بشر

دوره 50، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 573-587

10.22059/jpq.2020.237777.1007097

سمانه رحمتی فر؛ سیدحسین میرجعفری


7. هنر و سیاست؛ زمینه‌های تعامل و تقابل سیاست و هنر در پست‌مدرنیسم

دوره 47، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1025-1043

10.22059/jpq.2017.214431.1006886

محمدتقی قزلسفلی؛ سیده آمنه میرخوشخو


11. وجوه عرفانی در اندیشۀ سیاسی سید جعفر کشفی

دوره 46، شماره 1، بهار 1395، صفحه 171-188

10.22059/jpq.2016.57327

مهدی فدایی مهربانی


13. چگونگی عروج و افول حکومت در تاریخ بیهقی

دوره 45، شماره 1، بهار 1394، صفحه 161-184

10.22059/jpq.2015.54429

مرتضی منشادی؛ حسین اطهری


14. نقد سنت و تجدد و نسبت آن با اندیشة سیاسی محمد عابدالجابری

دوره 44، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 589-608

10.22059/jpq.2014.53366

حسن مجیدی؛ اصغر افتخاری؛ سجاد چیت فروش


18. رویکردی نظری به رابطه "رسانه" و "سیاست"

دوره 42، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-22

10.22059/jpq.2012.29964

سید رحیم ابوالحسنی؛ محمد بابایی


19. ابعاد فساد از دیدگاه خواجه نظام‌الملک توسی

دوره 42، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 59-75

10.22059/jpq.2012.29967

محمدرضا حاج بابایی؛ محمود شهبندی


21. مداخله نظامیان در سیاست خاورمیانه

دوره 39، شماره 4، زمستان 1388

سعیده لطفیان


22. عدالت متعالی

دوره 39، شماره 1، بهار 1388

علیرضا صدرا


25. روشنفکری و سیاست در گذر تاریخ

دوره 38، شماره 4، زمستان 1387

محمد توحیدفام