کلیدواژه‌ها = امریکا
باز تفسیر ایالات متحده از کاربرد زور در چارچوب حقوق بین الملل هژمونیک

دوره 51، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 512-487

10.22059/jpq.2021.83356

مهدی ذاکریان؛ منیژه اسکندری زنجانی


بررسی مناسبات سیاسی- امنیتی امریکا با هند (2012-2008)

دوره 44، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 313-332

10.22059/jpq.2014.52392

سید داوود آقایی؛ سید هدایت اله عقدایی


پیامد های امنیتی سازمان شانگهای در آسیای مرکزی

دوره 40، شماره 4، دی 1389، صفحه 217-235

الهه کولائی؛ فتح اله مرادی