کلیدواژه‌ها = همکاری
تعامل یا تقابل چین با آمریکا در خلیج فارس؟

دوره 47، شماره 2، تیر 1396، صفحه 293-313

10.22059/jpq.2017.61757

سید داوود آقایی؛ علیرضا اکبریان


بررسی مناسبات سیاسی- امنیتی امریکا با هند (2012-2008)

دوره 44، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 313-332

10.22059/jpq.2014.52392

سید داوود آقایی؛ سید هدایت اله عقدایی


انرژی و روابط چین با خلیج فارس

دوره 42، شماره 2، تیر 1391، صفحه 315-334

10.22059/jpq.2012.29982

عنایت اله یزدانی؛ علیرضا اکبریان


همکاری و منازعه در روابط بین الملل: نگاهی به نظریه سازه انگارانه «الکساندر ونت»

دوره 40، شماره 3، مهر 1389، صفحه 189-208

ابومحمد عسگر خانی؛ جهانشیر منصوری مقدم