کلیدواژه‌ها = سیاست خارجی
امنیت‌ هستی‌شناختی و ملی شدن صنعت نفت در ایران

دوره 50، شماره 4، دی 1399، صفحه 1269-1292

10.22059/jpq.2020.270829.1007345

حمیرا مشیرزاده؛ محمدحسین خانلرخانی


الگوی روابط عوامل کلیدی تأثیرگذار بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 50، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 21-43

10.22059/jpq.2020.277711.1007399

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ مصدق گنج خانلو


تحلیلی لکانی از «ناسیونالیسم» بلندپروازانۀ دولت پهلوی

دوره 49، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 225-244

10.22059/jpq.2019.221060.1006960

حمیرا مشیرزاده؛ سجاد مینادی


آسیای میانه؛ ایران و اسلام

دوره 46، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 189-209

10.22059/jpq.2016.57328

داود فیرحی


علل کارآمدی نسبی سیاست خارجی ایران در جنگ جهانی دوم

دوره 45، شماره 3، مهر 1394، صفحه 781-799

10.22059/jpq.2015.55587

ابراهیم متقی؛ سیده لیلا موسوی


ایران، چین و چالش‌های فراروی همکاری‌های فراگیر

دوره 43، شماره 3، آبان 1392، صفحه 83-104

10.22059/jpq.2013.36739

بهاره سازمند؛ فریبرز ارغوانی پیرسلامی


جنگ نرم و انقلاب‌های رنگی امریکا در کشورهای در حال گذار

دوره 42، شماره 3، مهر 1391، صفحه 207-225

10.22059/jpq.2012.29995

ابراهیم متقی؛ محبوبه شهرابی فراهانی


نقش هویت دینی در همگرایی ایران و آسیای مرکزی

دوره 41، شماره 3، مهر 1390، صفحه 1-21

بهرام اخوان کاظمی؛ فریبرز ارغوانی