کلیدواژه‌ها = عراق
تعداد مقالات: 14
3. دولت شکننده در عراق و امنیت زنان

دوره 47، شماره 1، بهار 1396، صفحه 159-177

10.22059/jpq.2017.60779

الهه کولایی؛ زیبا اکبری


5. تأثیر تهاجم نظامی آمریکا به عراق بر قدرت هوشمند ایران در این کشور

دوره 44، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 777-792

10.22059/jpq.2014.53795

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ هادی طلوعی


7. بحران هویت در عراق معاصر: واکاوی علل و زمینه ها

دوره 43، شماره 1، بهار 1392، صفحه 217-235

10.22059/jpq.2013.35313

عنایت الله یزدانی؛ مختار شیخ حسینی


8. دیپلماسی عمومی و قدرت نرم؛ ایران و آمریکا در عراق جدید

دوره 41، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 189-203

فرهاد عطایی؛ روح الله قادری کنگاوری؛ نبی الله ابراهیمی


10. القاعده پس از 11 سپتامبر (با تاکید بر عراق)

دوره 40، شماره 2، تابستان 1389

مهدی عباس زاده


11. فرایند تدوین قانون اساسی عراق

دوره 40، شماره 2، تابستان 1389

فرج الله احمدی؛ یاسر قزوینی حائری