کلیدواژه‌ها = شرکت های چند ملیتی
تعداد مقالات: 2
1. اقتصاد سیاسی شرکت های چندملیتی و دولت توسعه گرا

دوره 41، شماره 1، بهار 1390، صفحه 1-20

سید داود آقایی؛ علیرضا اکبریان