کلیدواژه‌ها = حکومت
نظریه وکالت سیاسی در هندسه تشکیل حکومت اسلامی

دوره 42، شماره 2، تیر 1391، صفحه 35-48

10.22059/jpq.2012.29966

خیرالله پروین؛ محمد جواهری طهرانی


ابعاد فساد از دیدگاه خواجه نظام‌الملک توسی

دوره 42، شماره 2، تیر 1391، صفحه 59-75

10.22059/jpq.2012.29967

محمدرضا حاج بابایی؛ محمود شهبندی


حکومت و مردم در اندیشه مولانا

دوره 41، شماره 2، تیر 1390، صفحه 69-87

محمدحسین جمشیدی


جامعیت و برتری اندیشه امام خمینی ( ره) درباره ارکان دولت بر اندیشه "دولت مدرن"

دوره 41، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 271-282

مصطفی ملکوتیان؛ میثم طاهری بن چناری


محدوده اختیارات حاکمان جور

دوره 37، شماره 2، تیر 1386

دکترسیدعلیرضا صدرحسینی