کلیدواژه‌ها = سوسیالیسم
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل ساختار سه‌وجهی اندیشه‌های دکتر علی شریعتی

دوره 49، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 645-664

10.22059/jpq.2019.226840.1007012

احمد رشیدی؛ حسین دوست محمدی


2. فرجام دولت در اندیشه مارکس

دوره 39، شماره 1، بهار 1388

محمد امامی؛ فردین مرادخانی