کلیدواژه‌ها = جنگ
مدل‌سازی بازدارندگی نفت در منطقه خلیج‌فارس

دوره 52، شماره 3، آذر 1401، صفحه 715-691

10.22059/jpq.2023.335579.1007894

غلامرضا رکنی لموکی؛ عباس زمانیان


سیاست خارجی ایران در دوران هخامنشیان

دوره 41، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 229-249

محسن مدیر شانه چی؛ حسین محمدی خشتی


جنگ و توسعه نیافتگی در جهان سوم

دوره 39، شماره 2، تیر 1388

سید احمد موثقی


بررسی نقش حل و فصل منازعه در روابط بین الملل

دوره 38، شماره 1، فروردین 1387

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ مهدی متین جاوید


گفتگو و توسعه

دوره 37، شماره 2، تیر 1386

دکتر سیداحمد موثقی