تعداد مقالات: 837
301. بنیاد گرایی اسلامی و خشونت (با نگاهی بر القاعده)

دوره 39، شماره 4، زمستان 1388

مهدی عباس زاده فتح آبادی


307. سیاستگذاری محیط ‌زیست در ایران: چالش‌ها و راه‌حل‌ها

دوره 48، شماره 1، بهار 1397، صفحه 97-121

10.22059/jpq.2018.201546.1006748

سعیده لطفیان؛ صدیقه نصری فخرداود


308. مفهوم دولت در اندیشۀ سیاسی ایرانِ دوران قدیم

دوره 47، شماره 1، بهار 1396، صفحه 99-118

10.22059/jpq.2017.60776

عبدالرحمن عالم؛ علی پورپاشاکاسین


309. روند توسعۀ سیاسی در جمهوری اسلامی

دوره 45، شماره 1، بهار 1394، صفحه 103-123

10.22059/jpq.2015.54426

محمد شفیعی فر


311. تحلیل نظری الحاق ترکیه به اتحادیه اروپایی و موانع پیش رو

دوره 42، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 107-123

10.22059/jpq.2012.35296

سید داود آقایی؛ سید هدایت اله عقدایی


313. ایالات متحده آمریکا در میدان مغناطیس صهیونیسم مسیحی

دوره 41، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 111-129

احمد دوست محمدی؛ محمد رجبی


314. بررسی روند تعاملات علمای دینی و محمدرضا شاه

دوره 40، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 113-131

هما رحمانی


315. سرمایه اجتماعی و امنیت بین المللی

دوره 42، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 113-128

10.22059/jpq.2012.29970

محمدعلی شیرخانی؛ نسیم السادات واسعی زاده


316. مدرنیته و اصالت‏گرایی فرهنگی در روسیه و ایران

دوره 41، شماره 1، بهار 1390، صفحه 115-134

احمد رشیدی


317. یازده سپتامبر و گسترش ناتو

دوره 42، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 115-134

10.22059/jpq.2012.29990

بهرام مستقیمی؛ مجیدمحمد شریفی


318. روند تدریجی توسعة حقوق مدنی- سیاسی زنان در ایران از آغاز تاکنون

دوره 42، شماره 1، بهار 1391، صفحه 117-132

10.22059/jpq.2012.29932

محمود جلالی؛ صفورا بنی نجاریان


319. اقتصاد سیاسی نظامی‌گری و مداخلۀ نظامی امریکا در افغانستان

دوره 43، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 117-134

10.22059/jpq.2013.50501

محمدعلی شیرخانی؛ مهدی سبحانی


320. مدل نوردیک و دولت های رفاهی اروپا

دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 119-134

محمد علی شیرخانی؛ مهرداد چشمه علایی


321. نظریۀ جانسون و انقلاب مشروطه

دوره 44، شماره 1، بهار 1393، صفحه 119-136

10.22059/jpq.2014.51768

احمد خالقی؛ خرم بقایی


322. فرهنگ سیاسی ایران و مولفه هایش

دوره 40، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 123-141

علی ربانی؛ فرهاد شایگان فرد


323. امپراتوری جدید و تروریسم

دوره 43، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 123-151

10.22059/jpq.2013.36741

صمد ظهیری


324. اجماع پکن؛ الگوی نوین توسعه در عصر جهانی‌شده

دوره 46، شماره 1، بهار 1395، صفحه 129-149

10.22059/jpq.2016.57325

محمدعلی شیرخانی؛ فریبرز ارغوانی پیرسلامی