تعداد مقالات: 903

28. گفتمان اسلام سیاسی و ظهور هویت زنانه در دورۀ پهلوی

دوره 49، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-20

10.22059/jpq.2019.223281.1006985

علی اردستانی؛ صدیقه یوسف مدد


31. سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی و جهان‌شهر شدن تهران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1400

10.22059/jpq.2021.218377.1006921

آرش بیدالله خانی؛ مجید حسینی


40. آینده‌پژوهی توسعۀ سیاسی در ایران بر مبنای تحلیل بازدارنده‌ها

دوره 49، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 587-606

10.22059/jpq.2019.240870.1007125

مسعود اخوان کاظمی؛ ایوب نیکونهاد


43. گفتگو و توسعه

دوره 37، شماره 2، تابستان 1386

دکتر سیداحمد موثقی


45. فساد سیاسی از نظر برخی متفکرین مسلمان

دوره 37، شماره 4، زمستان 1386

سیدرحیم ابوالحسنی


48. سازمان های منطقه ای و دموکراتیزاسیون

دوره 39، شماره 3، پاییز 1388

سید داود آقایی؛ حسن احمدیان


49. کارکردهای تشکل های دانشجویی

دوره 39، شماره 4، زمستان 1388

سیدرحیم ابوالحسنی


50. لیبرالیسم، حریم خصوصی و قانون پاتریوت

دوره 40، شماره 2، تابستان 1389

حسین آقابابایی