تعداد مقالات: 903

52. چشم انداز فقر در عصر جهانی شدن

دوره 38، شماره 2، تابستان 1387

سیدداود آقایی؛ سهیل جدی


54. مؤلفه های هویت ملی با رویکردی پژوهشی

دوره 38، شماره 4، زمستان 1387

سید رحیم ابوالحسنی


55. آیندۀ رقابت‌های راهبردیِ متداخل در اقیانوس هند

دوره 47، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-21

10.22059/jpq.2017.60771

کیهان برزگر؛ مسعود رضائی


56. قدرت اقتصادی بریکس و بدیل برای اقتصاد لیبرال غرب

دوره 48، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-18

10.22059/jpq.2018.213384.1006878

علی اکبر جعفری؛ مهرداد فلاح


57. مبانی معرفتی جمهوریت در اندیشۀ سیاسی امام خمینی

دوره 51، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-18

10.22059/jpq.2021.245362.1007174

محمدمهدی اسماعیلی؛ محسن دشتکوهی


58. جنگ و تحریم های اقتصادی در سیاست خارجی امریکا در دوران پساجنگ سرد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1400

10.22059/jpq.2021.317219.1007731

محمدرضا تخشید؛ فریبا علی کرمی


61. کاربست رهیافت و روش پدیدارشناسی در علوم سیاسی

دوره 42، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 17-34

10.22059/jpq.2012.29985

علی اشرف نظری؛ علیرضا صحرایی


62. خرد سیاسی در شاهنامه فردوسی مبانی و ساختارها

دوره 40، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 21-40

حمید احمدی؛ مهدی مهدی حسنی باقری شریف‌آباد


64. گفتگوهای عقلانی و جهان‎شمول‎گرایی اخلاقی

دوره 41، شماره 1، بهار 1390، صفحه 21-37

مهدی براتعلی پور


65. عملیات تأثیر محور؛ استراتژی ایالات متحده در افغانستان

دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 21-37

محمدرضا تخشید؛ یاسر میری


66. طالبان پاکستان : علل پیدایش ، ماهیت و چالش های امنیتی

دوره 42، شماره 1، بهار 1391، صفحه 21-37

10.22059/jpq.2012.29927

حمید احمدی؛ آرش بیدالله خانی


69. تأثیر انقلاب اطلاعات بر امنیت ملی از منظر نظریه‎های روابط بین‎الملل

دوره 41، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 23-37

سید داود آقایی؛ الهام رسولی ثانی آبادی


70. جایگاه تجارت تسلیحات در روابط شمال - جنوب

دوره 42، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 23-44

10.22059/jpq.2012.29965

بهرام اخوان کاظمی


73. زمینه‌های مالی اختلافات دولت ایران با شرکت نفت انگلیس و ایران

دوره 43، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 23-42

10.22059/jpq.2013.50496

سید احمد دوست محمدی؛ حسین زحمتکش