تعداد مقالات: 852
52. مؤلفه های هویت ملی با رویکردی پژوهشی

دوره 38، شماره 4، زمستان 1387

سید رحیم ابوالحسنی


53. آیندۀ رقابت‌های راهبردیِ متداخل در اقیانوس هند

دوره 47، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-21

10.22059/jpq.2017.60771

کیهان برزگر؛ مسعود رضائی


54. قدرت اقتصادی بریکس و بدیل برای اقتصاد لیبرال غرب

دوره 48، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-18

10.22059/jpq.2018.213384.1006878

علی اکبر جعفری؛ مهرداد فلاح


57. کاربست رهیافت و روش پدیدارشناسی در علوم سیاسی

دوره 42، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 17-34

10.22059/jpq.2012.29985

علی اشرف نظری؛ علیرضا صحرایی


58. خرد سیاسی در شاهنامه فردوسی مبانی و ساختارها

دوره 40، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 21-40

حمید احمدی؛ مهدی مهدی حسنی باقری شریف‌آباد


60. گفتگوهای عقلانی و جهان‎شمول‎گرایی اخلاقی

دوره 41، شماره 1، بهار 1390، صفحه 21-37

مهدی براتعلی پور


61. عملیات تأثیر محور؛ استراتژی ایالات متحده در افغانستان

دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 21-37

محمدرضا تخشید؛ یاسر میری


62. طالبان پاکستان : علل پیدایش ، ماهیت و چالش های امنیتی

دوره 42، شماره 1، بهار 1391، صفحه 21-37

10.22059/jpq.2012.29927

حمید احمدی؛ آرش بیدالله خانی


65. تأثیر انقلاب اطلاعات بر امنیت ملی از منظر نظریه‎های روابط بین‎الملل

دوره 41، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 23-37

سید داود آقایی؛ الهام رسولی ثانی آبادی


66. جایگاه تجارت تسلیحات در روابط شمال - جنوب

دوره 42، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 23-44

10.22059/jpq.2012.29965

بهرام اخوان کاظمی


69. زمینه‌های مالی اختلافات دولت ایران با شرکت نفت انگلیس و ایران

دوره 43، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 23-42

10.22059/jpq.2013.50496

سید احمد دوست محمدی؛ حسین زحمتکش


74. مشروطه در حوزۀ زاگرس غربی؛ مطالعۀ ایلات لک و لر

دوره 44، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 251-270

10.22059/jpq.2014.52389

حمید احمدی؛ صبریه کرمشایی


75. پیروزی و ناکامی گفتمان اسلام سیاسی (تجربه‌ای متفاوت در ایران 1979 و مصر2012)

دوره 45، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 269-287

10.22059/jpq.2015.54850

علیرضا سمیعی اصفهانی؛ امران کیانی