تعداد مقالات: 837
176. رابطۀ امنیت- توسعه در سیاست خارجی (مطالعۀ موردی روابط ایران و شوروی (1357-1340))

دوره 49، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 311-332

10.22059/jpq.2019.228045.1007024

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ عبدالرسول دیوسالار


181. گونه‌شناسی نیروهای اجتماعی مؤثر در تأسیس حکومت علوی

دوره 45، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 569-590

10.22059/jpq.2015.55577

سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی؛ سیدمهدی موسوی نیا


182. مدرنیته، جهانی‌شدن و پدیدۀ تروریسم مدرن و پسامدرن

دوره 48، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 589-608

10.22059/jpq.2018.204468.1006767

سیدمحسن آل‌غفور؛ رضا صادقیان


184. بنیان‌های نظری رهیافت پیشاروایت اخلاقی – انسانی جنگ تحمیلی

دوره 47، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 593-609

10.22059/jpq.2017.62854

کیامرث جهانگیر؛ حمید پاشاپور یوالاری


185. تحلیل ساختار سه‌وجهی اندیشه‌های دکتر علی شریعتی

دوره 49، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 645-664

10.22059/jpq.2019.226840.1007012

احمد رشیدی؛ حسین دوست محمدی


186. تأثیر انقلاب اسلامی ایران در بیداری اسلامی تونس

دوره 44، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 743-762

10.22059/jpq.2014.53793

حسن تلاشان؛ الماس نصر دهزیری


188. بسترسازی گفتمانی در سیاست‌ فرهنگی پهلوی اول (1320-1304هجری شمسی)

دوره 45، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 859-876

10.22059/jpq.2015.55948

پروین دخت اوحدی؛ کاظم حاجی رجبعلی


190. پیوند فکری تکفیری‌های داعش با حکومت امویان

دوره 48، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 871-888

10.22059/jpq.2018.213233.1006875

یعقوب توکلی؛ نوراله کریمیان کریمی


191. جایگاه مطالعات جنوب شرق آسیا در پژوهش‌های دانشگاهی و آسیب‌شناسی آن

دوره 49، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 959-978

10.22059/jpq.2020.249399.1007204

علی باقری دولت ابادی؛ سید سجاد سجادی صفت


194. جهانی شدن اقتصاد و پیامدهای آن بر سیاست گذاری

دوره 37، شماره 3، پاییز 1386

محمدجعفر جوادی ارجمند


198. سیر استراتژی نظامی در ایران و ابهامات پیرامون آن

دوره 39، شماره 3، پاییز 1388

قاسم افتخاری؛ علی باقری ده آبادی


200. روش های تحقیق ترکیبی در علوم سیاسی

دوره 40، شماره 2، تابستان 1389

محمدرضا تخشید؛ مهدی متین جاوید