تعداد مقالات: 852
177. نقش گروه های سنتی و مدرن در شکل بندی قدرت در افغانستان

دوره 43، شماره 1، بهار 1392، صفحه 77-95

10.22059/jpq.2013.35306

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ محمد اکرم عارفی


180. رابطۀ امنیت- توسعه در سیاست خارجی (مطالعۀ موردی روابط ایران و شوروی (1357-1340))

دوره 49، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 311-332

10.22059/jpq.2019.228045.1007024

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ عبدالرسول دیوسالار


185. گونه‌شناسی نیروهای اجتماعی مؤثر در تأسیس حکومت علوی

دوره 45، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 569-590

10.22059/jpq.2015.55577

سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی؛ سیدمهدی موسوی نیا


186. مدرنیته، جهانی‌شدن و پدیدۀ تروریسم مدرن و پسامدرن

دوره 48، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 589-608

10.22059/jpq.2018.204468.1006767

سیدمحسن آل‌غفور؛ رضا صادقیان


188. بنیان‌های نظری رهیافت پیشاروایت اخلاقی – انسانی جنگ تحمیلی

دوره 47، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 593-609

10.22059/jpq.2017.62854

کیامرث جهانگیر؛ حمید پاشاپور یوالاری


189. تحلیل ساختار سه‌وجهی اندیشه‌های دکتر علی شریعتی

دوره 49، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 645-664

10.22059/jpq.2019.226840.1007012

احمد رشیدی؛ حسین دوست محمدی


190. تأثیر انقلاب اسلامی ایران در بیداری اسلامی تونس

دوره 44، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 743-762

10.22059/jpq.2014.53793

حسن تلاشان؛ الماس نصر دهزیری


192. بسترسازی گفتمانی در سیاست‌ فرهنگی پهلوی اول (1320-1304هجری شمسی)

دوره 45، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 859-876

10.22059/jpq.2015.55948

پروین دخت اوحدی؛ کاظم حاجی رجبعلی


194. پیوند فکری تکفیری‌های داعش با حکومت امویان

دوره 48، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 871-888

10.22059/jpq.2018.213233.1006875

یعقوب توکلی؛ نوراله کریمیان کریمی


195. جایگاه مطالعات جنوب شرق آسیا در پژوهش‌های دانشگاهی و آسیب‌شناسی آن

دوره 49، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 959-978

10.22059/jpq.2020.249399.1007204

علی باقری دولت ابادی؛ سید سجاد سجادی صفت


198. جهانی شدن اقتصاد و پیامدهای آن بر سیاست گذاری

دوره 37، شماره 3، پاییز 1386

محمدجعفر جوادی ارجمند