تعداد مقالات: 837
201. جهانی شدن و رابطه آن با فقر

دوره 38، شماره 1، بهار 1387

احمد ساعی


203. درآمدی نظری بر حل منازعات سیاسی

دوره 38، شماره 3، پاییز 1387

ابوالفضل دلاوری


205. جستاری در ماهیت انشاء در نظریۀ انتخاب

دوره 47، شماره 1، بهار 1396، صفحه 57-77

10.22059/jpq.2017.60774

احسان ترکاشوند؛ ایمان مختاری


206. بازشناسی گذار ساختارگرایی به پساساختارگرایی

دوره 48، شماره 1، بهار 1397، صفحه 59-76

10.22059/jpq.2018.230498.1007036

عبدالرحمن عالم؛ مصطفی انصافی


208. حکومت و مردم در اندیشه مولانا

دوره 41، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 69-87

محمدحسین جمشیدی


209. عدالت اسلامی و گفتمان انتقادی در سیاست خارجی ایران

دوره 40، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 75-92

زهرا پیشگاهی فرد؛ بهادر زارعی


211. نقش منطقه آذربایجان در انقلاب مشروطه

دوره 41، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 77-92

سیده مطهره حسینی


212. دیپلماسی عمومی نوین: چارچوب های مفهومی و عملیاتی

دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 77-95

سید محمد کاظم سجادپور؛ موسی الرضا وحیدی


215. جستاری در الگو یابی انقلاب اسلامی ایران

دوره 42، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 79-93

10.22059/jpq.2012.29988

کیامرث جهانگیر؛ ابراهیم شفیع پور


216. هویت، قومیت و سیاست خارجی در خاورمیانه

دوره 41، شماره 1، بهار 1390، صفحه 81-95

جعفر حق پناه


217. حقیقت مشروطه در بازی زبانی جامعه ی ایرانی

دوره 42، شماره 1، بهار 1391، صفحه 81-98

10.22059/jpq.2012.29930

سید محسن آل سید غفور


220. تحلیل و بررسی ابعاد نظری و عملی سیاست خارجی دولت بوش

دوره 40، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 83-102

محمدعلی حیدری؛ حمید رهنورد


221. ایران، چین و چالش‌های فراروی همکاری‌های فراگیر

دوره 43، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 83-104

10.22059/jpq.2013.36739

بهاره سازمند؛ فریبرز ارغوانی پیرسلامی


224. ژئوپلتیک انرژی بریکس و جایگاه ایران

دوره 43، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 99-120

10.22059/jpq.2013.35658

اکبر ولی زاده؛ سید محمد هوشی سادات


225. بررسی مناسبات سیاسی- امنیتی امریکا با هند (2012-2008)

دوره 44، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 313-332

10.22059/jpq.2014.52392

سید داوود آقایی؛ سید هدایت اله عقدایی