تعداد مقالات: 903

202. پیوند فکری تکفیری‌های داعش با حکومت امویان

دوره 48، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 871-888

10.22059/jpq.2018.213233.1006875

یعقوب توکلی؛ نوراله کریمیان کریمی


203. جایگاه مطالعات جنوب شرق آسیا در پژوهش‌های دانشگاهی و آسیب‌شناسی آن

دوره 49، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 959-978

10.22059/jpq.2020.249399.1007204

علی باقری دولت ابادی؛ سید سجاد سجادی صفت


206. جهانی شدن اقتصاد و پیامدهای آن بر سیاست گذاری

دوره 37، شماره 3، پاییز 1386

محمدجعفر جوادی ارجمند


210. سیر استراتژی نظامی در ایران و ابهامات پیرامون آن

دوره 39، شماره 3، پاییز 1388

قاسم افتخاری؛ علی باقری ده آبادی


212. روش های تحقیق ترکیبی در علوم سیاسی

دوره 40، شماره 2، تابستان 1389

محمدرضا تخشید؛ مهدی متین جاوید


213. جهانی شدن و رابطه آن با فقر

دوره 38، شماره 1، بهار 1387

احمد ساعی


215. درآمدی نظری بر حل منازعات سیاسی

دوره 38، شماره 3، پاییز 1387

ابوالفضل دلاوری


217. جهانی شدن، تشدید شهرنشینی و افول تنوع زبانی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1400

10.22059/jpq.2021.292458.1007517

علی صباغیان؛ ابراهیم علومی


219. جستاری در ماهیت انشاء در نظریۀ انتخاب

دوره 47، شماره 1، بهار 1396، صفحه 57-77

10.22059/jpq.2017.60774

احسان ترکاشوند؛ ایمان مختاری


220. بازشناسی گذار ساختارگرایی به پساساختارگرایی

دوره 48، شماره 1، بهار 1397، صفحه 59-76

10.22059/jpq.2018.230498.1007036

عبدالرحمن عالم؛ مصطفی انصافی


222. حکومت و مردم در اندیشه مولانا

دوره 41، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 69-87

محمدحسین جمشیدی


223. عدالت اسلامی و گفتمان انتقادی در سیاست خارجی ایران

دوره 40، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 75-92

زهرا پیشگاهی فرد؛ بهادر زارعی


225. نقش منطقه آذربایجان در انقلاب مشروطه

دوره 41، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 77-92

سیده مطهره حسینی