نویسنده = مصفا، نسرین
تعداد مقالات: 5
1. مجمع عمومی سازمان ملل متحد و مقابله با تروریسم

دوره 41، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 285-303

نسرین مصفا؛ ستاره طاهرخانی


2. تحول مسئولیت شرکت‌های چندملیّتی

دوره 40، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 273-287

نسرین مصفا؛ حیدرعلی مسعودی


5. جایگاه حقوق بشر در نظریه های روابط بین الملل

دوره 38، شماره 4، زمستان 1387

نسرین مصفا؛ نبی الله ابراهیمی