نویسنده = مصطفی ملکوتیان
موقعیت راهبردی گرجستان و تاثیر آن بر روابط با روسیه

دوره 42، شماره 3، مهر 1391، صفحه 153-164

10.22059/jpq.2012.29992

مصطفی ملکوتیان؛ سید حمید حسینی


گونه‌شناسی نظریه‌های انقلاب

دوره 42، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 233-249

10.22059/jpq.2012.29943

مصطفی ملکوتیان؛ خرم بقایی؛ هومن نیری


بازنگری قانون اساسی؛ تاریخچه، ضرورت ها و فرایند شکل‌گیری تا قانونمندی

دوره 41، شماره 3، مهر 1390، صفحه 305-319

مصطفی ملکوتیان؛ محمدمهدی باباپور


جامعیت و برتری اندیشه امام خمینی ( ره) درباره ارکان دولت بر اندیشه "دولت مدرن"

دوره 41، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 271-282

مصطفی ملکوتیان؛ میثم طاهری بن چناری


ورزش و سیاست

دوره 39، شماره 2، تیر 1388

مصطفی ملکوتیان