نویسنده = ���������������������� ������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. شاخص های نواندیشی حوزوی (با تاکید بر اندیشه آیت الله مرتضی مطهری)

دوره 45، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 477-494

10.22059/jpq.2015.54860

علیرضا صدرا؛ سید محمدرضا محمودپناهی