کلیدواژه‌ها = نظام سیاسی
اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام

دوره 48، شماره 2، تیر 1397، صفحه 393-412

10.22059/jpq.2018.219637.1006941

روح الله شاکری زواردهی؛ حسین رجائی ریزی


جستاری در ماهیت انشاء در نظریۀ انتخاب

دوره 47، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 57-77

10.22059/jpq.2017.60774

احسان ترکاشوند؛ ایمان مختاری


افکار عمومی و سیاستگذاری عمومی (تاملی نظری)

دوره 40، شماره 2، تیر 1389

محمود غفوری؛ یحیی کمالی