کلیدواژه‌ها = روش کمی
تعداد مقالات: 1
1. روش های تحقیق ترکیبی در علوم سیاسی

دوره 40، شماره 2، تابستان 1389

محمدرضا تخشید؛ مهدی متین جاوید