کلیدواژه‌ها = ایالات متحده آمریکا
نظام دوحزبی و علل عدم موفقیت حزب سوم در آمریکا

دوره 43، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 55-75

10.22059/jpq.2013.35305

سید محمد علی موسوی؛ مرضیه جوادی ارجمند


ایالات متحده آمریکا در میدان مغناطیس صهیونیسم مسیحی

دوره 41، شماره 3، مهر 1390، صفحه 111-129

احمد دوست محمدی؛ محمد رجبی