راهکار پیشنهادی برای اصلاح شورای امنیت سازمان ملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری گروه روابط بین‌الملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

سازمان ملل متحد، پس از ناکامی آرمان‌های ابتدای سدۀ بیستم و به‌منظور غلبه بر مشکلات آن، بر فراز سازه‌های ازهم‌پاشیدۀ جامعۀ بین‌الملل ایجاد گردید. اما باوجود توفیقاتی که سازمان ملل به‌عنوان یک سازمان بین‌المللی جهانی نسبت به سلف خود داشته، باید اذعان کرد این امیدها در برخی جنبه‌ها سرابی بیش نبوده و این سازمان به برخی اهداف خود به‌علت مغایرت با منافع ملی دولت‌های بزرگ نرسیده است.
در این میان وجود حق وتو برای پنج عضو شورای امنیت (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و انگلستان)، از همان ابتدای تأسیس سازمان با انتقادهای فراوانی روبرو بوده است. کشورهای کوچک از آغاز و در کنفرانس سانفرانسیسکو با داشتن چنین اختیاری برای کشورهای بزرگ مخالف بوده، آن را با روح منشور مغایر می‌دانستند.
امروزه نیز باوجود استدلال کشورهای بزرگ مبنی بر داشتن مسئولیت حفظ صلح و امنیت، مخالفت‌ها نسبت به این حق به‌ویژه پس از جنگ اخیر در عراق، بیش از گذشته افزایش یافته است. این پرسش همواره مطرح بوده است که آیا پنج عضو دائم شورای امنیت در وهلۀ نخست برای دراختیار داشتن این حق تا چه اندازه شایسته هستند، و در وهلۀ دوم به چه میزان اعطای این حق به پنج کشور یادشده، برای جامعۀ بین‌الملل مفید بوده است.
 بر مبنای همین تردیدها، کشورها و ارگان‌های مختلف تلاش داشته‌اند تا طرح‌های جایگزین برای این حق اعضای دائم شورای امنیت ارائه کنند. در این مقاله ضمن توضیح دلایل وجوب این تغییرات، ایدۀ جدیدی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PROPOSED SOLUTION FOR THE REFORM OF THE UN SECURITY COUNCIL

نویسندگان [English]

  • Davod Aghaee 1
  • faezeh ghasemi 2
1 Professor, Political Science Department, University of Tehran
2 Ph.D. Candidate Of International Relations, University of Tehran
چکیده [English]

After failing the ideals of the early twenty century for improving international
environment, and in order to solve its problems, The United Nations constituted over
the shattered structure of The League of Nations. But, despite of the UN, as a
success institution, we must admitted that these were mirage in some aspect, and
because of importance of state’ interest, both of them failed to achievement of their
goals.
Since the establishment, veto of five permanent members of Security Council,
faced with some serious criticism, especially from small countries that were opposed
to this unfair right. Today, in spite of this ratiocination that the world needs Great
Power to save peace, there are sever objections against this right, Especially after the
Iraq War. Now, we must know to what extent, these countries have the right to veto.
And to what extent granting this right to the five members of the Security Council
has been helpful for the international community?
Based on this uncertainty, some governments and various agencies have been tried
to plan for the permanent members of the Security Council to provide alternatives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • UN
  • Veto
  • Security Council
  • Democratic elections